Giải bài 2 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 13 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Tập hợp.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10:

Trong hai tập hợp A, B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập còn lại? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông;

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30}.

B = { n ∈ N | n là một ước của 6}.

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 13 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)