Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

Đề bài 2 Trang 13 SGK Sinh học 9:

Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9:

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

(BAIVIET.COM)