Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 3: Tế bào.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Sinh học 8:

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8:

– Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.

– Chức năng của tế bào là trao đổi chất và năng lượng giữa tế bào với môi trường cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp cơ thể lớn lên, phân chia và sinh sản. Như vậy, tế bào vừa là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.

BAIVIET.COM