Giải bài 2 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất – Tách chất từ hỗn hợp.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8:

Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành.

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8:

Bỏ muối ăn và cát vào cốc nước do muối ăn tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt. Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. ⇒ Tách được muối và cát.

(BAIVIET.COM)