Giải bài 2 Trang 13 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 13 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Địa lí 7:

Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

– Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?

– Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

giai bai 2 trang 13 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Địa lí lớp 7:

– Hình dáng tháp tuổi thay đổi:

+ đáy tháp thu hẹp dần lại ở cả hai phía.

+ thân tháp mở rộng và nâng cao ở cả hai phía.

Vậy , sau 10 năm, dân số TP. Hồ Chí Minh sẽ “già” đi

– Tỉ lệ nhóm tuổi 15 – 59 (tuổi lao động) tăng.

– Tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 (dưới tuổi lao động) giảm.

(BAIVIET.COM)