Giải bài 2 Trang 129 SGK Toán lớp 3 (Tiếp theo)

Giải bài 2 Trang 129 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Tiếp theo) Trang 129 SGK toán lớp 3.

Đề bài 2 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

Lời giải câu 2 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 129 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)