Giải bài 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn.

Đề bài 2 Trang 129 SGK Sinh học 7:

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Lời giải câu 2 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn là :

– Phổi có cấu tạo phức tạp hơn phổi ếch, có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.

– Xuất hiện cơ liên sườn giúp tăng hiệu quả hô hấp do tăng thể tích lồng ngực.

– Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn nên giàu oxi hơn.

– Xuất hiện thận sau và trực tràng có khả năng hấp thu lại nước, hạn chế mất nước.

– Não trước và tiểu não phát triển nên thực hiện nhiều hoạt động phức tạp hơn.

– Mắt có thể cử động xoay, có thể nhìn thấy xung quanh khi đầu không cử động. Mi thứ ba giúp mắt không bị khô mà vẫn nhìn được.

BAIVIET.COM