Giải bài 2 Trang 129 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 129 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 129 SGK Địa lí 8:

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

a) Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.

b) Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.

c) Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên.

Lời giải câu 2 Trang 129 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 129 sgk dia li lop 8 - loi giai

– Nhận xét: Trong ba nhóm đất chính của nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là đất feralit đồi núi thấp (65%), tiếp theo là đất phù sa (24%) và sau đó là đất mùn núi cao (11%).

BAIVIET.COM