Giải bài 2 Trang 128 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 128 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Đề bài 2 Trang 128 SGK Toán lớp 3:

Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Lời giải câu 2 Trang 128 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 128 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)