Giải bài 2 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 29: Quá trình hình thành loài.

Đề bài 2 Trang 128 SGK Sinh học 12:

Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

Lời giải câu 2 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12:

– Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối, khiến cho sinh vật giữa các đảo ít khi trao đổi vốn gen cho nhau, duy trì sự khác biệt vốn gen giữa các quần thể.

– Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn để các cá thể không thể di cư tới. Một nhóm sinh vật tiên phong di cư tới đảo mới thì điều kiện sống mới và sự cách li tương đối về mặt địa lí dễ dàng biến quần thể nhập cơ thành một loài mới.

(BAIVIET.COM)