Giải bài 2 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề bài 2 Trang 128 SGK Địa lí 9:

Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải câu 2 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9:

Đất phèn, đất mặn chiếm diện tích rất lớn (khoảng 2,5 triệu ha). Hai loại đất này có thể sử dụng trong sản xuất nông nghiệp với điều kiện phải được cải tạo, trước hết phải áp dụng các biện pháp thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch vừa thoát nước vào mùa lũ, vừa giữ nước ngọt vào mùa cạn. Lựa chọn cơ cấu cây trồng thích hợp với đát phèn, mặn, vừa có hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

BAIVIET.COM