Giải bài 2 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 2 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Đoạn thẳng.

Đề bài 2 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Lời giải câu 1 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 2 Trang 127 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

Nhắc lại:

+ Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai đầu mút.

+ Tia được giới hạn về một phía.

+ Đường thẳng không giới hạn ở hai phía.

(BAIVIET.COM)