Giải bài 2 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 38: Rêu – Cây rêu.

Đề bài 2 Trang 127 SGK Sinh học 6:

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Lời giải câu 2 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

* Giống nhau: Cấu tạo cơ thể đơn giản

* Khác nhau:

RêuTảo
– Có thân và lá thật, rễ giả

– Cấu tạo đa bào

– Có cơ quan sinh sản là túi bào tử

– Chưa có rễ, thân, lá

– Cấu tạo đơn bào hoặc đa bào

– Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt

BAIVIET.COM