Giải bài 2 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Đề bài 2 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Lời giải câu 2 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó.

(BAIVIET.COM)