Giải bài 2 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 37: Tảo.

Đề bài 2 Trang 125 SGK Sinh học 6:

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Lời giải câu 2 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

+ Cơ thể rong mơ có màu nâu.

+ Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá, quả… thật sự. Các bộ phận “thân” là những sợi tảo phân nhánh; mang theo những bản dẹt, dài giống như “lá”; “quả” là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước.

BAIVIET.COM