Giải bài 2 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

Đề bài 2 Trang 124 SGK Sinh học 8:

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Lời giải câu 2 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8:

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

Sản phẩm thải chủ yếuCơ quan bài tiết chủ yếu
CO2Phổi (hệ hô hấp)
Mồ hôiDa
Nước tiểuThận (hệ bài tiết)

BAIVIET.COM