Giải bài 2 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 30: Truyền tin qua xináp.

Đề bài 2 Trang 123 SGK Sinh học 11:

Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải câu 2 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11:

Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi các bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.

BAIVIET.COM