Giải bài 2 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.

Đề bài 2 Trang 123 SGK Địa lí 8:

Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?

Lời giải câu 2 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8:

– Hà Nội: nằm trên bờ sông hồng.

– Tp. Hồ Chí Minh: nằm trên bờ sông Sài Gòn.

– Đà Nẵng: nằm trên bờ sông Hàn.

– Cần Thơ: nằm trên bờ song Hậu Giang.

BAIVIET.COM