Giải bài 2 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.

Đề bài 2 Trang 122 SGK Sinh học 7:

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Lời giải câu 2 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

Vai trò của lưỡng cư đối với con người:

– Lưỡng cư là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.

– Lưỡng cư tiêu diệt sâu bọ có hại, ấu trùng muỗi, ruồi,…

– Lưỡng cư có giá trị làm thuốc: bột cóc chữa suy dinh dưỡng, nhựa cóc chế thuốc chữa kinh giật.

– Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh học.

– Lưỡng cư làm phong phú thêm lượng sinh vật cho sinh quyển.

Hiện nay số lượng lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắt để làm thực phẩm, sủ dụng rỗng rãi thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường. Vì thế lưỡng cư cần được bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế.

BAIVIET.COM