Giải bài 2 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 1.

Đề bài 2 Trang 122 SGK Lịch sử 7:

Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn từ đầu ?

Lời giải câu 2 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7:

– Do sự mục nát của chính quyền Đàng Trong làm cho đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khác trở nên cùng cực. Những mâu thuẫn xã hội ở Đàng Trong ngày càng dâng cao.

– Do các hoạt động của nghĩa quân như: xóa nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế và chủ trương “lấy của người giàu chia cho người nghèo” rất hợp lòng dân.

=> Vì vậy, nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu.

(BAIVIET.COM)