Giải bài 2 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ.

Đề bài 2 Trang 121 SGK Địa lí 7:

Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

giai bai 2 trang 121 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7:

Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam và từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ:

– Ở vùng đồng bằng trung tâm:

+ Lúa mì trồng nhiều ở phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

+ Xuống phía nam là vùng trồng xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa

+ Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trông cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía)

Và cây ăn quả:

– Ở vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì có khí hậu khô hạn, chăn thả gia súc, Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả: nho , cam , chanh.

– Trên sơn nguyên Mê – hi – cô, chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô, và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

(BAIVIET.COM)