Giải bài 2 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài 2 Trang 120 SGK Lịch sử 10:

Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh.

Lời giải câu 2 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đặc điểm

+ Vua Lê Chiêu Thống phản bội quyền lợi dân tộc, cầu cứu quân thanh, Quang Trung lên ngôi Hoàng đế tiến quân ra Bắc chống quân xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc.

+ Quân Tây Sơn tiến quân thần tốc vừa đi vừa tuyển quân chiến đấu quyết liệt và giành thắng lợi vang dội ở Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược.

– Nguyên nhân thắng lợi

+ Có sự chỉ huy tài tình của Quang Trung

+ Được nhân dân và quân sĩ ủng hộ

(BAIVIET.COM)