Giải bài 2 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 120 SGK Địa lí 8:

Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em.

Lời giải câu 2 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

– Nước thải và rác thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sinh hoạt.

– Vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy tự nhiên.

– Đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện.

– Liên hệ ở địa phương: ví dụ: về chăn nuôi lợn, nhiều hộ gia đình thường đưa trực tiếp phân và nước tiểu chưa qua xử lỉ đổ vào sông, hồ gây ô nhiễm nguồn nước…

BAIVIET.COM