Giải bài 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.

Đề bài 2 Trang 12 SGK Sinh học 7:

Kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ?

Lời giải câu 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7:

+ Động vật sống ở môi trường nước:

– Trong nước: cá rô, cá diếc, cá quả, lươn, rắn nước, cá chép, ấu trùng chuồn chuồn, giáp xác nhỏ, động vật nguyên sinh, ấu trùng thân mềm, …

– Động vật đáy: ốc, trai, sò, tôm, cua, …

+ Động vật sống ở môi trường cạn:

– Trên mặt đất: chó mèo, lợn, gà, trâu, bò, dê, ngan, ngỗng, rắn, rết, cóc, ….

– Trong lòng đất: giun, dế mèn, ấu trùng ve sầu, sâu đất, …

+ Động vật sống ở môi trường không khí: chim sâu, chim sẻ, diều hâu, vịt trời, chim sáo, quạ, ong, bướm, chuồn chuồn, cánh cam, mâm xôi,…

BAIVIET.COM