Giải bài 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật.

Đề bài 2 Trang 12 SGK Sinh học 6:

 Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Lời giải câu 2 Trang 12 SGK Sinh học lớp 6:

Đăc điểm chung của thực vật là:

– Tự tổng hợp được chất hữu cơ

– Có đời sống cố định

– Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

(BAIVIET.COM)