Giải bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử 7:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Lời giải câu 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện:

– Xã hội ổn định, đạt đến sự phồn thịnh.

– Bờ cõi đưuọc mở rộng bằng tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng.

– Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn thiện.

→ Dưới nhà Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

(BAIVIET.COM)