Giải bài 2 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài 2 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?

Lời giải câu 2 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

– Sóng mang là những sóng vô tuyến ùng để tải các thông tin.

– Biến điệu một sóng điện từ cao tần là dùng một bộ phận khác để “trộn” sóng âm tần với sóng mang.

(BAIVIET.COM)