Giải bài 2 Trang 119 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 119 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 119 SGK Toán lớp 3:

Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ?

Lời giải câu 2 Trang 119 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 119 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)