Giải bài 2 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.

Đề bài 2 Trang 119 SGK Sinh học 7:

Cấu tạo trong ếch gồm những bộ phận nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7:

Cấu tạo trong của ếch gồm có : Tim, phổi, gan, mật, dạ dày, ruột, ruột thẳng, thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, huyệt, (buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung ở ếch cái), các gốc động mạch, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, tì.

(BAIVIET.COM)