Giải bài 2 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 118 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 118 SGK Toán lớp 3:

Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe ?

Lời giải câu 2 Trang 118 SGK Toán lớp 3:

Thực hiện phép chia: 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất vào 312 ô tô và còn thừa 2 bánh xe.

Đáp số : 312 ô tô và thừa 2 bánh xe.

(BAIVIET.COM)