Giải bài 2 Trang 118 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 118 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Biểu đồ.

Đề bài 2 Trang 118 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của §1.

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Lời giải câu 2 Trang 118 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 1

Giai bai 1 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 2

Giai bai 1 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 3

Giai bai 1 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 4

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (80%) có khối lượng từ 80 gam đến 110 gam, 40% số củ khoai có khối lượng từ 90 đến 100 gam. Số củ khoai tây có khối lượng từ 90 đến 100 gam có tần suất lớn nhất.

(BAIVIET.COM)