Giải bài 2 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

Đề bài 2 Trang 118 SGK Lịch sử 9:

Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954.

Lời giải câu 2 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 9:

giai bai 2 trang 118 sgk lich su lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)