Giải bài 2 Trang 118 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 118 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 34: Bài luyện tập 6.

Đề bài 2 Trang 118 SGK Hóa học lớp 8:

Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: khí oxi, không khí, và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ?

Lời giải câu 2 Trang 118 SGK Hóa học lớp 8:

Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:

– Lọ cho que đóm sang bùng lên: lọ chứa oxi.

– Lọ không làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa không khí.

– Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hiđro (hoặc lọ còn lại chứa hiđro)

(BAIVIET.COM)