Giải bài 2 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ.

Đề bài 2 Trang 118 SGK Địa lí 7:

Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Lời giải câu 2 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7:

– Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ, đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn, do ở đây công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.

– Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

(BAIVIET.COM)