Giải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối.

Đề bài 2 Trang 117 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 117 SGK Toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 117 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 117 SGK Toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)