Giải bài 2 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài 2 Trang 117 SGK Sinh học 12:

Tại sao phần lớn đột biến gen đều có hại cho cơ thể sinh vật nhưng đột biến gen vẫn được coi là nguồn phát sinh các biến dị di truyền cho CLTN?

Lời giải câu 2 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12:

Phần lớn các đột biến gen tồn tại ở trạng thái dị hợp tử mà đa phần là đột biến gen lặn. Do vậy, nếu gen đột biến lặn không biểu hiện ra ngay kiểu hình. Qua sinh sản, sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp và gen có hại lại có thể nằm trong tổ hợp gen mới nên không gây hại hoặc trong môi trường mới gen đột biến lại không có hại.

(BAIVIET.COM)