Giải bài 2 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 116 SGK Lịch sử 7:

Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII.

Lời giải câu 2 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII, biểu hiện:

– Các câu truyện dân gian như truyện Trạng Trình, Trạng Lợn,… truyện tiếu lâm.

– Thể thơ lục bát và song thất lục bát được sử dụng rộng rãi.

– Các loại hình biểu diễn múa trên dây, múa đèn và các trò ảo thuật.

– Điêu khắc gỗ trong các đình, chùa diễn tả cảnh sinh hoạt thường ngày ở nông thôn như chèo thuyền, đấu vật, chọi gà, đi cày, tắm ao, đánh cờ,… với những nét chạm trổ đơn giản mà dứt khoát.

– Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng, phong phú với các loại hình chèo, tuồng, hát ả đào,… Khắp nông thôn, đâu cũng có gánh hát.

(BAIVIET.COM)