Giải bài 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ.

Đề bài 2 Trang 116 SGK Địa lí 9:

Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?

Lời giải câu 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9:

Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước, vì Đông Nam Bộ có nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội cao hơn mức trung bình cả nước như: thu nhập bình quân đầu người một tháng, học vấn, tuổi thọ trung bình và mức đô thị hóa. Cơ cấu ngành nghề đa dạng nên có nhiều khả năng tìm kiếm việc làm. Hiện nay, do sức ép của dân số thất nghiệp và thiếu việc làm mà lao động từ nhiều vùng đổ về Đông Nam Bộ để tìm kiếm cơ hội việc làm với hi vọng có được cơ hội thu nhập khá hơn, có đời sống văn minh hơn.

BAIVIET.COM