Giải bài 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.

Đề bài 2 Trang 116 SGK Địa lí 8:

Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Lời giải câu 2 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8:

Không giống nhau: miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của mùa đông bắc tạo nên mùa đông lạnh, có mưa phùn. Từ Đà Nẵng trở vào, gió Tín Phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, gây mưa lớn cho vùng duyên hải Trung Bộ và là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô hạn ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

BAIVIET.COM