Giải bài 2 Trang 115 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 115 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 1107 x 6

2319 x 4

b) 1106 x 7

1218 x 5

Lời giải câu 2 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 115 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)