Giải bài 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 35: Ếch đồng.

Đề bài 2 Trang 115 SGK Sinh học 7:

Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?

Lời giải câu 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm cấu tạo của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:

– Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu: thuận lợi cho quan sát và hô hấp.

– Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra: tránh bị khô mắt.

– Tai có màng nhĩ: cảm nhận âm thanh.

– Mũi thông với khoang miệng: phục vụ cho hô hấp nhờ sự đóng mở của thềm miệng.

– Chi năm phần có ngón chia đốt: vận động linh hoạt.

BAIVIET.COM