Giải bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Điôt chỉnh lưu có đặc tính gì? Hãy nói rõ chiều của dòng điện chạy qua điôt này. Giải thích tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 114 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)