Giải bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề bài 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến vì tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau nghĩa là có cùng gia tốc.

(BAIVIET.COM)