Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 113 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 1023 x 3

1810 x 5

b) 1212 x 4

2005 x 4

Lời giải câu 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 113 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)