Giải bài 2 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 113 SGK Địa lí 8:

Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.

Lời giải câu 2 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8:

Nước ta có 4 miền khí hậu:

– Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16ºB) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.

– Miền khí hậu Động Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ phía Trung Bộ phí đông dãy Trường Sơn, từ Hoàng Sơn (vĩ tuyến 18ºB) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 11ºB) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

– Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.

– Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chấy gió mùa nhiệt đới hải dương.

BAIVIET.COM