Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 34: Phát tán của quả và hạt.

Đề bài 2 Trang 112 SGK Sinh học 6:

Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

Lời giải câu 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6:

Một số loại quả tự phát tán thì: khi nẻ các mảnh vỏ xoắn lại mà bắn mạnh hạt ra ngoài (quả bóng nước, quả đỗ xanh …). Hoặc khi nổ thì cuống bật lên như lò xo mà đẩy hạt ra xa (quá nổ …).

BAIVIET.COM