Giải bài 2 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 21: Điện từ trường.

Đề bài 2 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Lời giải câu 2 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

(BAIVIET.COM)