Giải bài 2 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Đề bài 2 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Lời giải câu 2 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

a) Cân bằng không bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

b) Cân bằng bền: Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

c) Cân bằng phiếm định: Trọng tâm không thay đổi vị trí.

(BAIVIET.COM)