Giải bài 2 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 26: Cảm ứng ở động vật.

Đề bài 2 Trang 110 SGK Sinh học 11:

Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11:

Do hệ thần kinh của động vật có hệ thần kinh dạng lưới có cấu tạo mạng lưới nên khi bị kích thích tại một điểm, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan tỏa nhanh ra khắp toàn bộ cơ thể và toàn bộ cơ thể co lại dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.

(BAIVIET.COM)