Giải bài 2 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 2 Trang 110 SGK Lịch sử 10:

Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc.

Lời giải câu 2 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trong bối cảnh nhà Lê suy yếu, bất lực, Mạc Đăng Dung dã phế truất vua Lê thành lập nhà Mạc. Đây là sự thay thế tất yếu.

– Trong những năm đầu nhà Mạc đã xây dựng chính quyền và thi hành nhiều chính sách tích cực góp phần ổn định lại đất nước

– Tuy nhiên ra đời trong bối cảnh chiến tranh phong kiến bùng nổ. Tuy bước đầu có góp phần ổn định lại xã hội nhưng ại trở thành nguyên cớ gây nên nội chiến trong nước.

(BAIVIET.COM)